Tin tức

DỰNG XÂY KIẾN THỨC VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI

🌧Mặc kệ khó khăn, bất chấp những gian lao. Với ngọn lửa quyết tâm đang hừng hực cháy. Các sĩ tử 12 như những chú ong chăm chỉ xây dựng và tích lũy kiến thức một cách “điêu luyện”. Nhằm tạo ra những “tòa nhà đặc biệt” – tòa nhà của ước mơ và hạnh phúc🌱
Facebook Comments
Chia sẻ: