Tin tức

HỊCH TƯỚNG SĨ 2K1!!!

Hỡi đồng bào 2k1 cả nước,hãy cùng tiến lên dẹp sạch giặc Văn, thu phục giặc Toán, đánh đuổi giặc Anh và phá tan giặc Tự nhiên Xã hội. Chúng ta hoàn toàn xứng đáng được tận hưởng tự do và mưu cầu hạnh phúc. Chúng ta phải có cơm ngon, áo đẹp và tấm bằng đại học để bay vào tương lai. Chúng ta phải là những công dân ưu tú, tiếp nối công cuộc xây dựng giang sơn, xã tắc ngày thêm phồn vinh và tươi đẹp.

Các bạn là những chiến binh tuyệt vời trong trái tim của 90 triệu nhân dân VN. Hãy xứng đáng là con cháu Lạc Hồng, hãy chiến đấu đến giây phút cuối cùng và không được đầu hàng hay buông vũ khí. Dù có hy sinh cũng phải ngẩng cao đầu để năm sau chiến tiếp.

Không gian lận, không từ bỏ, không chần chừ với những tên giặc cứng đầu như tướng Văn, cứ “chém” thoải mái với dũng khí hào hùng và tinh thần lạc quan nhất.

Cuộc Kháng chiến bùng nổ ngày 25/6 có thể đầy gian nan và thử thách, nhưng các chiến binh 2K1 nhất định thắng lợi, nhất định tự do và tận hưởng cuộc đời ngoại hạng. Hoà bình rồi sẽ lập lại trên khắp mọi miền vào ngày 27/6.

ZÔ ô ô ô ô ô………..!!! Tiến lên………!!!🦹‍♀️

Facebook Comments
Chia sẻ: